Välkommen till Havtornen

Havtornen är Åbo Akademis Studentkårs kårhus i Vasa. Havtornen har tidigare fungerat som elevatortorn för ångkvarnen och byggdes om för Studentkårens behov mellan åren 2006 – 2007. Havtornen togs i bruk hösten 2007 och inhyser idag Kårens Vasakansli, mötesutrymmen, representationsutrymme och bastu. Havtornens utrymmen är tillgängliga för uthyrning för både privatpersoner och företag.

Kontaktuppgifter

Serviceexpert

Amanda Ehn
06 324 7225
havtornen@studentkaren.fi

Övriga kontaktuppgifter.